Istoric (2)
      Cercetarile privind optimizarea functionarii sistemelor hibride au condus la realizarea la UVT a unui laborator specific ce permite testarea automata a diferitelor convertoare solare sau eoliene. Cu aceasta ocazie s-au dezvoltat o serie de aplicatii in LabView pentru achizitia si vizualizarea datelor precum si pentru simularea regimurilor de functionare ale generatoarelor fotovoltaice si respectiv ale generatoarelor electrice de c.c sau c.a specifice sistemelor eoliene de mica putere. Rezultatele acestor cercetari (derulate in cadrul contractului “Optimizarea regimurilor de functionare ale unui convertor solar/eolian intr-o schema care grupeaza consumatorii de c.c sau c.a”) au fost publicate in Analele Universitatii Valahia (“Simulator for low power Wind Converter”) si in lucrarile Conferintei Anale de Semiconductori (CAS-1996-“Solar Simulator for PV-cells tests”).
      In perioada 1994-1997 cercetarile din cadrul sistemelor izolate s-au axat pe dezvoltarea asa numitelor sisteme “inteligente” adaptate specificului consumatorului. Astfel in cadrul contractului JOU-CT 93-0341, “Development of PV powered irigation scheme for high value crops with integrated PV sistems approach especially to a stand alone application” finantat de catre Comunitatea Europeana, Directorat General XII (CE-DG XII) in cadrul programului JOULE IV, in colaborare cu Universitatea Nova din Lisabona s-a elaborat prototipul unei instalatii autonome pentru irigarea eficienta a loturilor individuale, utilizand ca sursa de energie generatoare fotovoltaice.
      In cadrul acestei aplicatii, sustinuta pe plan national si de contractul MCT “Cercetari privind reducerea consumurilor energetice si automatizarea procesului de irigatii in vederea utilizarii surselor neconventionale de energie in conditiile gospodariilor izolate” s-au dezvoltat structuri moderne bazate pe monitorizarea starii de vegetatie a plantelor si a conditiilor de mediu, in vederea conducerii optime a procesului de irigatie.
Back
      Principalele activitati ale departamentului sunt:
- Cercetari in domeniul surselor
regenerabile de energie;
- Protectia mediului;
- Sisteme informatice dedicate;
- Managementul energiei;
- Educatie in domeniile mentionate.
      DCEM are relatii de colaborare cu parteneri nationali dar si internationali.
Astfel la nivel national colaboreaza cu:
- Universitati de stat si private;
- Institute de cercetare;
- Organizatii comerciale si publice.
La nivel international:
- Fraunhofer Institut, Freiburg – Germania;
- WIP – Germania;
- Universida de NOVA Lisboa – Portugalia;
- Universite de Franche-Compte – Franta;
Next                       
DCEM - UVT © 2005 • WebMasterPrivacy Policy • Best View IE@1024x768