Detalii

Realizãrile DCEM:

  • Proiecte în curs de realizare

  • Listã de proiecte realizate:

   Amfiteatrul Solar, instalatie
 demonstrativa - ICOP-DEMO
   Casa "Ecologicã", Agigea -
 AMTRANS/PNCDI
   Camerã frigorificã alimentatã
 fotovoltaic - JOU-CT/FP5
   Cursuri de pregãtire in domeniul
 fotovoltaic - SOLTRAIN/ALTENER
   Utilizarea cãrtii virtuale in procesul
 E-learning - INFOSOC/PNCDI
 Manifestãri organizate:
   Conferinta Nationalã de Surse Noi
 si Regenerabile de Energie - CNSNRE

   WorkShop Tehnologii si metode de
 testare a surselor fotovoltaice si eoliene
  Statistici web           
DCEM - UVT 2005 WebMaster Privacy Policy Best View IE@1024x768