Nr. Crt. Granturi, Contracte de Cercetare, Proiecte Valoare
mii lei RON
Perioada
1. Optimizarea regimurilor de functionare ale unui convertor solar/eolian într-o schema ce grupeaza consumatori de c.c sau c.a. 4100 1993-1995
2. Metode și criterii de evaluarea tehnico-economicâ în alimentarea locala cu energii neconvenționale a unor obiective socio-culturale neracordat la S.N.E 4500 1993-1996
3. Sistem integrat de utilizare a surselor neconventionale de energie intr-un perimetru rural, cu scopul dezoltarii durabile si al asigurarii protectiei mediului inconjurator. 6000 1994-1997
4. Studii si cercetari privind realizarea unei camere frigorifice alimentate fotovoltaic. 4500 1994-1995
5. Cercetari privind reducerea consumurilor energetice , automatizarea procesului de irigatii in vederea utilizarii surselor neconventionale de energie in conditiile gospodariilor izolte 4150 1995-1997
6. Protectia si valorificarea sit-urilor arheologice folosind surse regenerabile de energie. 3000 1995-1996
7. Cercetari privind optimizarea energetica a gospodariilor individuale,folosind surse si tehnologii neconventionale. 1000 1995
8. Cercetari privind integrarea sistemelor solare (fotovoltaice si termice) in cladiri. 13750 1996-1998
9. Elaborarea unor tehnologii specifice pentru identificarea si monitorizarea poluării la nivel zonal cu aplicații în județul Dambovita 3900 1996-1998
10. Determinarea, evaluarea si reducerea poluarii datorate evacuarii de ape reziduale, gaze si deseuri in zona vaii Ialomita 6000 1996-1998
11. Sistem de comanda si control pentru tehnica robotiilor. 3500 1997-1998
12. Cercetarii privind realizarea structurilor metalice PV. 4900 1997-1998
13. Alegerea metodei optime de analiza tehnico-economica a solutiilor de producere si utilizare a energie solare pentru realizarea confortului termic in locuinte. 1900 1997-1999
14. Aplicații ale sistemelor fotovoltaice pentru locuri izolate. 10000 1997-1999
15. Integrarea tehnologiilor solare în construcții. 10500 1998-1999
16. Tehnici și tehnologii moderne de restaurae și valorificare a unor obiective muzeale . 2800 1997-1999
17. Reglarea economica în funcționare a vitezei motoarelor din industria metalurgica. 4100 1997-1999
18. Elaborarea unor caiete de aplicatii privind utilizarea energiei solare in cladiri eficiente energetic. 24000 2000-2002
19. Tehnici moderne de realizare a unor sisteme de masura si control utilizand mediul de programare grafica LabView. 33000 2000-2002
20. Promovarea si diseminarea tehnologiilor solare integrate in constructii. 29330 2000-2002
21. Metoda de testare bazata pe masurarea emisiei de chemoluminiscenta pentru caracterizarea materiei prime, diagnoza si evaluarea duratei de viata a materialelor si a sistemelor de izolatie electroizolante polimerice pe baza de poliole fine. 5000 2000-2001
22. Studiu privind comportamentul aparatelor de masurare, reglare si control al presiunii la variatia caracteristicilor ambientale. 1500 2000
23. MENER – Cercetari privind dezvoltarea si realizarea unor strucuri arhitectonice care integreaza elemente solare active si pasive. 15000 2001-2002
24. AMTRANS - Cercetări plivind realizarea unei locuințe care incorporează elemente de inteligenta artificiala. 15000 2001-2002
25. MATNANTECH – Servicii de cercetare științifica pentru realizarea proiectului: tehnologie pentru realizarea micro-interferometrelor farby-perot integrate pe substrat de siliciu. 6500 2001-2002
26. Echiparea unui autovehicul de teren cu propulsie hibrida. 10000 2001
27. Interfete pentru facilitarea transferului de informatii intre invatamantul superior si firmele din domeniul TIC – Arhitecturi de sistem si structuri de prezentare a informatiei. 5000 2001-2002
28. Realizarea de noi colecții virtuale: orașul istoric Targoviste -Documentare si colectare informații. proiectare colecție virtuala multimedia. 2000 2001-2002
29. MENER 111: Cercetari privind dezvoltarea si realizarea unor structuri arhitectonice care integreaza elemente solare active si pasive 40.000 2001-2004
30. MENER 323: Sisteme solare pentru aplicatii rezidentiale în zone izolate - "SISOLAR" 20.000 2003-2005
31. AMTRANS 2C09: Instalatie pilot pentru transportul ecologic - electric car sharing 20.000 2002-2004
32. INFOSOC 80: Utilizarea cartii virtuale in procesul de e-learning 127.697 2002-2004
33. INFOSOC 52: Organizarea unui centru virtual de instruire si consultanta in domeniul cercetarii - dezvoltarii pentru formarea unei noi culturi de comunicare si informare in societatea bazata pe cunoastere 30.000 2002-2004
34. CALIST 3415: Dezvoltarea sistemului de management al calitatii in invatamantul superior 7.285 2003-2004
35. CALIST 3215: Dezvoltarea unui sistem performant de masurare, incercare, verificare si control pentru vibratii si echilibrari dinamice necesar evaluarii si cretificarii conformitatii produselor si echipamentelor electrice 2.000 2002-2004
36. CALIST 3114 : Dezvoltarea de metode si tehnici performante de masurare, verificare si control in domeniul vibratiilor si echilibrarilor dinamice privind echipamentele electrice, armonizate cu exigentele si tendintele standardelor si directivelor specifice existente la nivelul Comunutatii Europene 2.000 2003-2004
37. MATNANTECH 86: Circuite de receptie in domeniul undelor milimetrice fabricate prin microprelucrarea siliciulu 10.100 2002-2004
38. MATNANTECH 83b: Tehnologie pentru realizarea micro-interferometrelor Fabry-Perot integrate pe substrat de siliciu 6.000 2000-2005
39. MATNANTECH 149(309): Microstructuri canelare si nanofluide pentru mcrosisteme de racier, obtinute cu tehnologii plasma si laser 20.000 2003-2005
40. MATNANTECH: Microstructuri fotonice integrate pentru analize chimice si biologice 12.000 2003-2005
41. MATNANTECH 93(208): Tehnica avansata de caracterizare a dielectricilor utilizati in constructia microtraductoarelor capacitive 10.000 2003-2004
42. RELANSIN 1716: Lac electroizolant ecologic pentru impregnarea motoarelor electrice, pe baza de rasini sintetice diluabile cu apa 2.500 2003-2004
43. RELANSIN 1835: Sistemul DALI folosit pentru reglarea fluxului luminos la corpurile de iluminat public echipate cu balasturi electronice pentru lampi fluorescente tubulare 2.000 2003-2004
44. RELANSIN 1836: Sistem de comanda a fluxului luminos la corpurile de iluminat public echipate cu balasturi electronice pentru lampi cu vapori de sodium la inalta presiune 2.000 2003-2004
45. RELANSIN 1837: Sistem de alimentare pentru tuburi luminoase cu descarcare de gaze la 1-10KV 3.000 2003-2004
46. RELANSIN 1720: Cuplaje magnetice de mare capacitate pentru actionarea turbocompresoarelor 2.000 2003-2004
47. Conferinta nationala de surse noi si regenerabile de energie 2003 4.000 2003
48. International symposium on electrical engineering ISEE-2004 4.000 2003
49. INFOSOC 1820/2002 Terminal de plata electronica avand ca suport cardul bancar EASY CARD 10.000 2000-2003
50. AMTRANS 1BO8/2001 Cercetari privind realizarea unei locuinte care incorporeaza elemente de inteligenta artificiala 30.000 2001-2003
51. RELANSIN Lac electroizolant ecologic pentru impregnarea motoarelor electrice, pe baza de rasini sintetice diluabile cu apa 2.500 2003-2004
52. Conferinta nationala de surse noi si regenerabile de energie 2004 15.000 2004
53. International symposium on electrical engineering 2003 8.500 2004
54. ORIZONT 2000 Realizarea de noi colectii virtuale: orasul istoric Targoviste - Documentare si colectare informatii. proiectare colectie virtuala multimedia   2001-2002
55. ORIZONT 2000 Interfete pentru facilitarea transferului de informatii intre invatamantul superior si firmele din domeniul TIC-Arhitecturi de sistem si structuri de prezentare a informatiei   2001-2002
56. AMTRANS Echiparea unui autovehicul de teren cu propulsie hibrida   2001-2002
57. MATNANTECH - Servicii de cercetare stiintifica pentru realizarea proiectului: tehnologie pentru realizarea micro-interferometrelor farby-perot integrate pe substrat de siliciu   2001-2002
58. AMTRANS - Cercetari privind realizarea unei locuinte care incorporeaza elemente de inteligenta artificiala   2001-2002
59. MENER - Ceretari privind dezvoltarea si realizarea unor structuri arhitectonice care integreaza elemente solar active si passive   2001-2002
60. RELANSIN Promovarea si diseminarea tehnologiilor solare integrate in constructii   2000-2002
61. ORIZONT 2000 Tehnici moderne de realizare a unor sisteme de masura si control utilizand mediul de programare grafica LabView.   2000-2002
62. ORIZONT 2000 Elaborarea unor caiete de aplicatii privind utilizarea energiei solare in cladiri eficiente energetic   2000-2002
63. Conferinta nationala de surse noi si regenerabile de energie 2002   2002
64. International symposium on electrical engineering 2002   2002
65. Metoda de testare bazata pe masurarea emisiei de chemiluminescenta (CL) pentru caracterizarea materiilor prime, diagnoza si evaluarea duratei de viata a materialelor electroizolante si a sistemelor de izolatie polimerice pe baza de poliolefine.- CALIST 5.000 1997-2001
66. Conferinta nationala de surse noi si regenerabile de energie 2001 3.500 2001
67. International symposium on electrical engineering 2001 3.500 2001
68. ORIZONT 2000 Analiza interconectarii cu reteaua a surselor fotovoltaice distribuite in teritoriu. Studiu de caz: Analiza interconectarii cu reteaua a centralei fotovoltaice de 10 kW p aflata in curs de realizare la UVT-DCEM   1998-2000
69. ORIZONT 2000 Integrarea tehnologiilor solare in constructii.   1998-2000
70. ORIZONT 2000 Aplicatii ale sistemelor fotovoltaice pentru locuri izolate.   1997-2000
71. Conferinta nationala de surse noi si regenerabile de energie 2000   2000


Intocmit: Ing. Vãduva Elena